Ensamkommande barn och ungdomar

Att barn och ungdomar är ensamkommande innebär att de kommit till Sverige utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare för att söka asyl.

 

God man och särskild förordnad vårdnadshavare

Alla ensamkommande barn och ungdomar som är under 18 år och kommer till Sverige utan sina föräldrar får via överförmyndarnämnden en god man. Gode mannen företräder den unge i såväl vårdnadshavare som förmyndares ställe. Gode mannen ansvarar inte för den dagliga omvårdnaden och tillsynen, det ansvarar boendet för.

Ungdomar 18-21 år

Att ta steget ut i ett eget boende kan vara en stor omställning för vilken ungdom som helst. Ensamkommande unga vuxna har möjlighet att ingå i kommunens 18-21-verksamhet, där de ges möjlighet att ta steget ut i samhället.

 

Migrationsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Synpunkter, klagomål och frågor

Vi arbetar ständigt med att förbättra kvaliteten i verksamheten. Vår organisation ska präglas att ett respektfullt och gott bemötande. Vi ska ge hjälp och service av hög kvalitet. Det är viktigt för oss att få in synpunkter på den verksamhet som vi bedriver. Lämna gärna dina synpunkter här >>.

Relaterade länkar

DokumentUppdaterad