Barn, ungdom och familj

Alla kan behöva stöd eller hjälp vid olika tillfällen i livet och behovet av hjälp kan variera. Därför erbjuder Individ- och familjeomsorgen i Ragunda kommun hjälp och stöd till barn och familjer.

Individ- och familjeomsorgen i Ragunda kommun:

  • ger råd och stöd till barnfamiljer
  • ansvarar för utredningar och insatser som rör barn 0-18 år och deras familjer
  • gör vårdnads- och umgängesutredningar
  • tecknar avtal om vårdnad, boende och umgänge
  • utreder adoptionsansökningar
  • tillhandahåller samarbetssamtal
  • fastställer faderskap


Socialsekreterare nås via:

Ragunda kommuns kundcenter: 0696-68 20 00, knappval 2 för att komma till Individ- och familjeomsorgen 

Fax: 0696-108 26


Besöksadress: Centralgatan 15, Hammarstrand Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Ansökningar och meddelanden tas emot:

Individ- och familjeomsorgen

Ragunda kommun

Box 150

844 21 Hammarstrand

ifo@ragunda.se

Sekretess

Individ- och familjeomsorgens verksamheter omfattas av sekretessregler som skydd för individen. Huvudprincipen är att sekretess gäller för alla uppgifter om en enskilds personliga förhållanden om det inte står klart att uppgifterna kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till honom lider men.

Relaterade länkar

Dokument


Uppdaterad