Försenad renovering av badet i Stugun

Dolda fel och omtag med renoveringen av bassängen i Stugun gör att reparationsarbetet försenas.

Bassängen i Stugun har länge varit stängd på grund av reparationsarbete och nu försenas arbetet ytterligare. Bassängen har visat sig vara i betydligt sämre skick än vad man trodde från början.

Vi har nu anlitat SWECO som kommer att göra en större besiktning av badet och omklädningsrummen i anslutning till gymnastiksalen. Utifrån besiktningen kommer vi sedan att ta fram en plan hur vi ska hantera fastigheten.

Detta innebär att badet kommer att vara fortsatt stängt och vi har idag ingen information om när vi kan öppna det igen.

Simundervisning för elever på Hansåkerskolan kommer att ske på annan ort. Mer information till vårdnadshavare angående simundervisningen kommer att skickas ut så fort allt är schemalagt.

Uppdaterad