Omsorg och stöd

Omsorg och stöd

Vem ansvara för vad? Heldag om psykisk ohälsa & funktionsnedsättning

Individ- och familjeomsorgen (IFO) anordnar i 28 november en heldag med föreläsaren Jonas Reinholdsson med ämnet: Stöd till barn, unga och elever med psykisk ohälsa och funktionsnedsättning – vem ansvarar för vad?

Jonas är jur. kand. och diplomerad omvärldsanalytiker med inriktning på offentlig sektor, och har bred erfarenhet av kommunal förvaltning, bl.a. från arbete inom socialtjänsten. Han har mångårig erfarenhet som biträdande domare vid förvaltningsdomstol, som jurist vid Stockholms läns landsting och som förbundsjurist vid Svenska Kommunförbundets/SKL. Jonas har medverkat i en av justitiedepartementets referensgrupper vid utarbetandet av Sveriges nationella handlingsplan för mänskliga rättigheter. Han har också skrivit flera publikationer inom det kommunalrättsliga området och är en av författarna till boken "Kommunallagen - Kommentarer och praxis".


Under dagen så har IFO bjudit in de personer och verksamheter inom Ragunda kommun som på något sätt blir berörda av barn, unga och elever med psykisk ohälsa och funktionsnedsättning.

 

Bild på elevers fötter som går i en korridor

Uppdaterad