Kommun och politik

Kommun och politik

Ta chansen att påverka!

Vilka unika förutsättningar finns som kan bidra till den lokala och regionala utvecklingen i ert område?

Den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) ska revideras. Det innebär att vi alla får chansen att kunna påverka innehållet i den. Leader 3sam 2.0 inbjuder till träffar där vi med er hjälp vill lyfta fram de utvecklingsmöjligheter som finns inom Ragunda kommun. De förutsättningar och unika attraktioner vi tillsammans lyfter fram utgör grund för vad som kan finansieras genom Leader/Lokalt ledd utveckling och genom Region Jämtland Härjedalen.

 

Vi kommer att genomföra workshoppar på följande platser under november klockan 18.00-20.00:

6/11 Borgvattnet, Borggården

7/11 Ammer, Ammerågården

18/11 Höglunda, Höggården

19/11 Sönneråsen, Sönneråsgården

 

Frågor ställer ni till soren@3sam.eu eller annakarin@3sam.eu

 

Vi bjuder på fika.

Välkomna!

Uppdaterad