Omsorg och stöd

Omsorg och stöd

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer har hög prioritet på Individ- och familjeomsorgen (IFO) och för att samla all kompetens inom kommunen så bjöds det den 10 oktober in till ett informationsmöte på Hammarstrands hotell. Målet var att utveckla samarbetet mellan olika organisationer.

Gun Valli och Susanne Söder berättade om vilka insatser individ- och familjeomsorgen i Ragunda kommun kan göra när det kommer till våld i nära relationer. Har du blivit utsatt är du alltid välkommen att höra av dig till IFO.

 

IFO, Ragunda kommun hjälper kvinnor, män och barn i Ragunda kommun som utsätts för/upplever våld i en nära relation. De erbjuder:
•Stöd i akut - och krissituation

•Hjälp att bearbeta det som hänt, fundera över och fatta svåra beslut
•Tillsammans formulerar vi framtidsmål, skapar strategier och möjligheter att nå dit

 

Individ- och familjeomsorgen bjöd in och Centrum mot våld (CMV) från Östersund höll i dagen. Närvarade gjorde också AMI, förskolan, elevhälsan, grundskolan, JGY, SFI, hälsocentralen och Polisen.


Alla närvarande jobbar med människor och kan komma i kontakt med våldsutsatta personer och syftet med dagen var att de som närvarade vet vilka resurser som finns, vilka som förväntas att göra vad och att öka förmågan att upptäcka.

 

Under dagen så anordnade CMV ett antal case för att lyfta fram hur arbetet med våld i nära relationer fungerar i skarpt läge och för att kunna lära av allas olika kompetenser.


Centrum mot våld

Centrum mot våld arbetar mot våld i nära relationer. De erbjuder råd och stöd till boende i Jämtlands län som är utsatta för våld. CMV agerar också stöd till alla kommuner i Jämtlands län. Läs mer om Centrum mot våld här>> Länk till annan webbplats.

Uppdaterad