Kommun och politik, Barn och utbildning

Kommun och politik, Barn och utbildning

Skogsgläntan - nya förskolan i Stugun!

Arbetet med ny förskola i Stugun pågår för fullt! Det är ständig rörelse vid Skogsgläntan och det som nu är en byggarbetsplats kommer under 2020 att förvandlas till en plats där våra unga medborgare kan påbörja sin utbildning.

Byggarbetsplats utanför nya förskolan i Stugun

Den nya förskolan ersätter Humlan och kommer att heta Skogsgläntan. Skogsgläntan består av fem avdelningar fördelade på 1400 kvadratmeter. Det finns plats för 15 barn per avdelning och totalt 75 barn på hela förskolan.

 

- Ett av syftena med att bygga förskolan är att samla Förskolan under samma tak och i en byggnad som är anpassad för vår verksamhet, säger rektor Lie Östborg

 

Utvändigt är huset nästan klart och arbetet har påbörjats invändigt. Som namnet, Skogsgläntan, antyder så ligger förskolan nära natur och elljusspår.

 

- Vi ser stora möjligheter med att förskolan ligger så nära naturen säger Östborg

 

Besiktning av förskolan är bokad till den andra december och just nu ser arbetet ut att gå enligt tidsplanen.

 

- Om allt går som det ska vill vi flytta in hela verksamheten i januari 2020, efter jullovet säger Östborg

 

Den sista touchen kommer att läggas under våren 2020 då gummiasfalt kommer att läggas vid lekplatsen. Det krävs varma temperaturer för att lägga gummiasfalt och därför görs det först till våren.

 

- Miljön kommer att bli bättre både för personalen och barnen. Vi ser fram emot att få flytta in och komma igång i våra nya lokaler avslutar Östborg.

Uppdaterad