Bygga, bo och miljö

Bygga, bo och miljö

Revidering av Stuguns, Hammarstrands och Bispgårdens vattenskyddsområde

Nu revideras våra befintliga vattenskyddsområden i Stugun, Hammarstrand och Bispgården för att harmonisera med modern lagstiftning och praxis. Inför en ansökan om fastställande hos Länsstyrelsen bjuder vi nu in till samråd.


Samråd med berörda enligt följande tider och platser:

17/9 kl.18.00 Anders-Olof skolan, Hammarstrand
18/9 kl.18.00 Nornan, Stugun
19/9 kl.18.00 Järåskolan, Bispgården


Syftet är, förutom att informera, att ge dig som kommuninnevånare inblick i processen och möjlighet att komma med synpunkter. Information om vattenskyddsområden, förslaget samt fördjupad information finns på vår hemsida Vattenskyddsområden.


Har du ytterligare funderingar eller vill du att dina synpunkter, som berör vattenskyddsområdet, skall redovisas till Länsstyrelsen vid ansökan om fastställande vill vi ha dina synpunkter skriftligt senast den 11/10 2019. Det är viktigt att du anger vem du är och på vilket sätt du är sakägare. Det är bra om du anger hur vi kan komma i kontakt med dig.


Kontaktperson:

Johan Kjellgren 072-71 92 086

mail johan.kjellgren@gemkon.se

Gemkon AB

Strandvägen 28

837 31 Järpen


Ett formellt samråd kommer att hållas av Länsstyrelsen, då kommunen ansökt om fastställande.

Uppdaterad