Kommun och politik, Bygga, bo och miljö, Näringsliv, arbete och landsbygd

Kommun och politik, Bygga, bo och miljö, Näringsliv, arbete och landsbygd

Ny tobakslag

Den 1 juli 2019 börjar en ny lag på tobaksområdet gälla, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Den nya lagen ersätter till stor del nuvarande lagstiftning inom området och innebär nya bestämmelser om rökfria miljöer och handel med tobak och liknande produkter.

Den nya tobakslagen innebär i korthet följande:

  • Rökförbud utökas till att gälla allmänna platser utomhus som bland annat uteserveringar, utanför entréer till rökfria lokaler och kollektivtrafikens områden utomhus.
  • Rökförbud utökas till att gälla inhägnade idrottsplatser och badplatser.
  • Rökförbud utökas till att gälla lekplatser.
  • Rökförbudet utökas även till att omfatta bland annat elektroniska cigaretter och liknande anordningar samt örtprodukter för rökning (som t.ex. vattenpipa).
  • Krav på tillstånd för företag att få sälja tobak, vilket innebär att alla företag som i dag har anmält försäljning måste göra en ansökan om tillstånd att få sälja tobak och likande produkter.
  • Gemensamma EU-regler om spårbarhet och säkerhetsmärkningar.
  • Förpackningar med portionsförpackat snus måste innehålla minst 20 portioner.

 

Det är den som är verksamhetsutövare (det vill säga den som äger restaurangen, caféet eller ansvarar för marken där hållplatsen finns) som ansvarar för att rökförbudet efterföljs på uteserveringen.

 

Genom att plocka bort askkoppar och annat som uppmuntrar till rökning och att informera gäster, kunder och besökare kan verksamhetsutövare bidra till att förbudet efterlevs.

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20182088-om-tobak-och-liknande-produkter_sfs-2018-2088 Länk till annan webbplats.

Uppdaterad