Kommun och politik, Näringsliv, arbete och landsbygd

Kommun och politik, Näringsliv, arbete och landsbygd

Utlysning från region Jämtland Härjedalen - Stärkt kapacitet för regionalt utvecklingsarbete       

Detta är en riktad inbjudan till aktörer i länet att ansöka om medfinansiering till projekt som stärker aktörens kapaciteten att vara aktivt samskapande i det regionala utvecklingsstrategiska arbetet

Utlysningen kopplar till Region Jämtland Härjedalens uppdrag att som regionalt utvecklingsansvarig aktör utarbeta och fastställa en regional utvecklingsstrategi (RUS) och driva processen för en smart specialiseringsstrategi (S3). Intentionen är att strategierna ska få god förankring både lokalt och regionalt. De projekt som beviljas medel inom utlysningen ska skapa kapacitet bland länets aktörer att vara aktivt samskapande i RUS- och S3-processen, vilket inkluderar att bidra med kunskaps-, planeringsunderlag och analyser.

Projekten kan innehålla aktiviteter som:

  • Tar fram kunskaps-, planeringsunderlag och analyser som sedermera kan utgöra underlag till det regionala strategiarbetet
  • Möjliggör aktörens medverkan i workshops och andra aktiviteter som Region Jämtland Härjedalen anordnar med koppling till RUS- och S3-processen
  • Skapar lokal förankring av de regionala strategierna.

Mer information hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad