Näringsliv, arbete och landsbygd

Näringsliv, arbete och landsbygd

Idékläckarmöte för Mötesplats och Fritidsgård i Bispgården

Datum 2019-02-26

Tid: 18.00-20.00

Plats: Rondellen i Bispgården

 

Agenda

1. Dagsläge

1.1 Information om Mötesplats Forshallen och andra aktiviteter som redan finns

1.2 Ekonomi – fritidsgårdsbidrag, statliga bidrag 2019

1.3 Projekt – TIA, §37a, Leader 3sam m.fl. (Befintliga och möjliga)

2. Behov och efterfrågan

2.1 Målgrupp /-er

2.2 Tider

2.3 Bemanning

3. Bikupa

3.1 Brainstorming

3.2 Bidra med dina idéer och tankar

3.3 Koppla ihop idéer

4. Avslutning

4.1 Sammanställning av kvällen

4.2 Hur går vi vidare

4.3 Nästa möte

 

Med vänlig hälsning

Lena Sirkka

Frivilligsamordnare

Arbetsmarknad och Integration (AMI)

Uppdaterad