Näringsliv, arbete och landsbygd

Näringsliv, arbete och landsbygd

Ökad regional närvaro i Ragunda kommun

Tisdag 13:e november besöker tjänstemän från Region Jämtland Härjedalen Ragunda kommun. Allmänheten är välkommen att delta mot slutet av dagen!

Dagen blir en blandning av studiebesök, dialog mellan kommunala tjänstemän, kommunal politisk ledning och regionala tjänsteman samt till sist dialog med allmänheten. Dagen syftar till att öka den regionala närvaron ute i kommunerna i syfte att öka kunskapen om just Ragundas förutsättningar i regionala utvecklingsfrågor samt att allmänheten ska ges möjlighet till dialog.

 

Dag och tid: tisdag 13:e november kl 9.45-16

Plats: biblioteket/medborgarkontoret i Bispgården

Schema

Kl 9.30 välkomstfika och inledning av dagen

Kl 10-12 studiebesök på Jämtlands gymnasium inklusive den nybyggda testparken, samt dialog om samarbetet mellan skolan och industrin. Anders Ljung FIAB och Eva Mårtensson JGY deltar.

Kl 12-13 lunch

Kl 13-15, dialog med kommunens ledningsgrupp och lokal politik gällande Ragundas behov/möjligheter/förutsättningar i utvecklingsfrågor.

Kl 15-16 allmänheten är välkommen till dialog med samtliga som deltagit under eftermiddagen.

 

Deltar från Region Jämtland Härjedalen gör Gunilla Karlsson och Daniel Wangerud på företagsstöd, Alida Johansson från Kulturen, Bengt Pettersson verksamhetsansvarig för Zappa och Arne Nilsson som är förvaltningscontroller.

 

Välkommen!

Uppdaterad