Kommun och politik, Omsorg och stöd

Kommun och politik, Omsorg och stöd

Faktaförtydligande kring insändare i Östersunds-Posten och Länstidningen

Här nedan vill vi ge svar och faktaförtydliganden gällande de insändare som publicerats i tidningarna.

Kommunens växel?

"När man ringer till kommunens växel och vill prata med någon person i huset blir man alltid hänvisad att lämna sitt telefonnummer för att bli uppringd. Det verkar vara Ragunda kommuns policy – arbetar man hemifrån eller varför är det så?

Ibland blir man uppringd och ibland inte alls. Fy skäms, urusel service till innevånarna och hur kan det vara tillåtet?"

 

Ragunda kommuns växel ingår i vårt kundcenter. Kundcenter har en hel del olika arbetsuppgifter där kommunens växel är en del. Utöver detta bevakar Kundcenter kommunens gemensamma mailadress, sociala medier, hemsidan, m.m.

I rutinerna för Kundcenter har Stöd- och omsorgsförvaltningen skapat en instruktion om att är det ett biståndsärende som inringaren behöver hjälp med, ska de fråga efter inringarens telefonnummer och förklara att biståndshandläggaren kommer att ringa in inom 24 timmar.

Det finns inga andra ärenden som hanteras på detta sätt. Dock händer det ibland att när vår växel inte får tag i berörd handläggare kan de fråga om de ska be handläggaren att ringa upp.
Då skickar Kundcenter ett mejl med den informationen till berörd handläggare.

Särskilt boende på Nipängen

"Är man gammal och vill lämna sitt hus för att man inte orkar bo kvar, så har kommunen bestämt att du ska bo kvar hemma med hemtjänst för att det inte finns boenden att erbjuda.

Alla vill och kan inte bo kvar hemma. Tänk om man hade lite omvärldsspaning och tittade lite på hur andra kommuner gör för sina äldre. Det som saknas i kommunen är ett mellanboende.

Det kan väl inte vara möjligt att ni har utrymmen för ensamkommande i stället för att ordna boende till era äldre på Nipängen? Hur tänker kommunen och vad har ni för planer inför framtiden? I dag finns ett flertal funderingar och rykten kring vad som händer kring Nipängens servicehus i Bispgården. Det finns ingen kö, människor får inte ställa sig i kö, nästan alla äldre vill bo hemma, det är bättre att göra om rum och lägenheter till kontor."

 

Vi har förstått att det råder oklarheter kring Nipängens lokaler. Idag finns det inget beslutat om detta. Varken tomma lägenheter eller vart kontor ska vara.

När det gäller plats på särskilt boende (som tex Nipängen) hänvisas till Ragunda kommuns hemsida; omsorg och stöd -Äldre Öppnas i nytt fönster.

Där får du information om hur det går till vid ansökan om plats på särskilt boende.

Platser har minskats de senaste åren då ansökningar och behoven minskat.

 

Förklaringar

Vad är ett särskilt boende?

När behovet av vård och omsorg blir så pass stort att det inte längre kan tillgodoses i det egna hemmet behöver man flytta till särskilt boende. Här kan du få den vård och omsorg som behövs dygnets alla timmar. Du har behov av personal dygnet runt. Du har tillgång till sjuksköterska. Boendet har också gemensamma utrymmen för samvaro och måltider.

Hur får jag plats på särskilt boende?

Plats på särskilt boende är en biståndsbedömd insats enligt socialtjänstlagen. Det innebär att den enskilde ansöker om insatsen hos kommunen. Kommunens biståndshandläggare utreder om särskilt boende behövs eller inte.

 

Elisabeth Carlander Blom, Förvaltningschef, Stöd och Omsorg

Mats Granat, Tf Kommundirektör


 

 

Uppdaterad