Barn och utbildning

Barn och utbildning

Vattenskada på Småfolkets förskola

Småfolkets förskola har under en tid haft en vattenläcka i lokalen. En bedömning har gjorts att verksamheten inte behöver flytta.

Vinterns rikliga snömängd har ställt till det för oss på förskolan. Vi har haft läckage i taket på förskolan så det rann in vatten i lokalen. Fastighetsägaren har varit och gjort en bedömning och upprättat en handlingsplan för hur situationen ska hanteras. Vattenläckaget
påverkar inte vår verksamhet i dagsläget.
Uppdaterad