Barn och utbildning

Barn och utbildning

Ny förskoleavdelning i Hammarstrand

Nu står en ny förskolebyggnad klar i Hammarstrand och den 22 mars kl.14 inviger vi de nya lokalerna, avdelning Pluto, på Idrottsvägen 1! Vi har öppet hus mellan kl.14-17 och alla är varmt välkomna att besöka oss.

Förskolebyggnaden bredvid Himlavalvet är nu klar. Den tillhör Himlavalvets förskola och avdelningen heter Pluto.

På avdelningen kommer det att finnas plats för ca 35 barn i åldern 1-4 år.

 

-Vi kommer ha större möjlighet till samarbete mellan avdelningrna och det blir inte så stor omställning för barnen under t ex sommaren när vi slår ihop de olika avdelningarna säger förskolechef Lie Östborg.

 

Skolbackens förskola kommer användas till 5-åringarna, nuvarande Solen, som kommer flytta in där senast i augusti. Detta för att samarbetet mellan fritids och förskolans 5-årsgrupp ska möjliggöras, men också för att de ska få en egen lokal. Idag är de lokaliserade på Kullstaskolan.

 

From höstterminen 2018 är förskoleklassen (för 6-åringar) obligatorisk vilket i förlängningen kan komma att innebära ett ökat krav på övergången mellan 5-årsgruppen och förskoleklassen. -Då kommer vi att ha bra grundförutsättningar för detta samarbete säger Lie Östborg.


Förskoleavdelningen Pluto i Hammarstrand

Förskoleavdelningen Pluto i Hammarstrand under uppbyggnaden hösten 2017.

Uppdaterad