Kultur och fritid

Kultur och fritid

Nya bidragsregler för kulturstöd via Länskulturen

Regionfullmäktige har beslutat om nya regler och villkor för kulturbidrag. Reglerna ersätter tidigare bidragsformer och börjar gälla från 1 januari 2018.

I de nya reglerna för kulturbidrag så ersätts de tidigare bidragsformerna Fria anslaget, Hörbart och Görbart av ett nytt enhetligt Kulturstöd. De gamla stödformerna finns dock kvar men under ett nytt namn. Inom Kulturstöd anges om man söker bidrag för projekt, arrangemang eller produktion.

Ansökningstiderna utökas till tre stycken, 15 feb, 15 maj och 15 sep. Det blir en väg in för alla ansökningar och bidragen söks liksom tidigare i Kulturdatabasen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Syftet med det nya kulturstödet är att stödja och stimulera projekt och aktiviteter som bidrar till den regionala kulturpolitiska visionen samt prioriterade områden i den regionala kulturplanen. I de nya reglerna så har regionen dessutom tydliggjort prioriteringarna konstnärlig kvalitet och förnyelse, samverkan, tillgänglighet, jämställdhet, mångfald och HBTQ-perspektiv.

Mer information hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad