Kommun och politik

Kommun och politik

Ragunda kommun inför digital anslagstavla

Från och med den 1 januari 2018 träder en ny kommunlag i kraft. En del i den nya lagen är att alla kommuner, landsting och regioner måste erbjuda en digital anslagstavla på sin webbplats.

Ragunda kommuns officiella anslagstavla har tidigare funnits i kommunhusets entré i Hammarstrand.

Information som idag finns på den fysiska officiella anslagstavlan kommer att finnas på den digitala anslagstavlan.

Innehåll på anslagstavlan

Kommunallagen reglerar också vad som ska eller får finnas på anslagstavlan. Obligatoriskt innehåll är:

  • tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden - tid, plats och vilka ärenden som ska behandlas.
  • tillkännagivanden av justerade protokoll.
  • tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas.
  • justerade protokoll, i den utsträckning kommunen eller landstinget/regionen bestämmer och det inte strider mot lag eller annan författning.
  • upplysningar om hur beslut kan överklagas. Denna uppgift ska alltid finnas med och framför allt innehålla information om tidsutrymme för överklagan och att alla omständigheter den som klagar vill framföra, måste anföras inom tidsutrymmet.

 

I kommunhusets entré på Centralgatan 15 i Hammarstrand samt på våra bibliotek Öppnas i nytt fönster. finns möjlighet att på plats ta del av anslagstavlans innehåll via en lånedator.

 

Du hittar den digitala anslagstavlan på: http://www.ragunda.se/digitalanslagstavla Öppnas i nytt fönster.

 

Uppdaterad