Sluttäckning av deponier

Artikeln publicerades 2 maj 2023

Just nu får vi många frågor om täckning av den gamla avfallsanläggningen i Bispgården.

I enlighet med ett föreläggande från Länsstyrelsen arbetar Ragunda kommun med en avslutningsplan för tre gamla avfallsanläggningar i Bispgården, Hammarstrand och Stugun.

Syftet med detta arbete är att skydda vårt grundvatten och vattendrag. Detta sker genom att avfallsanläggningarna först avjämnas för att sedan täckas med ett tätskikt för att slutligen täckas med ett topplager där gräs kan växa.

När detta är klart kommer regn eller smältvatten rinna av utanför avfallsanläggningen och inte laka ur våra gamla sopor. Soporna kapslas på så sätt in för att skydda vårt vatten för oss själva och kommande generationer.

Detta arbete innebär att stora mängder massor måste planeras ut på avfallsanläggningarna, för att de ska få rätt form så att avrinningen ska fungera.

Vid Bispgårdens deponi är det en yta på ca 3 ha som ska avjämnas. För att kunna genomföra detta föreläggande finns samarbete med entreprenör som hittar lämpliga massor åt oss.

Det innebär att massorna under tätskiktet inte behöver vara jungfrumassor eller helt rena och på så sätt går det hålla kostnaderna nere genom att få betalt för vissa massor.

Det kan exempelvis vara massor från dikning, aska och rötat slam och vår samarbetspartner ansvarar för att pröva dessa massor innan de används. Under en period kan lukt uppstå när massorna fördelas ut. Att täcka allt med nybrutna massor skulle vara mycket kostsamt för kommunen.