Olämpligt att grilla och elda utanför iordningsställda fasta grillplatser i skog och mark

Artikeln publicerades 23 maj 2024

Den 22 maj genomförde Länsstyrelsen Jämtlands län, tillsammans med Räddningsregion MittNorrland, länets kommuner, Trafikverket ett regionalt samverkansmöte på grund av risken för skogsbränder i länet.

Den senaste tidens varma väder har gjort att ytskiktet i skog och mark är mycket torrt. Brandrisken är därför stor och det är just nu olämpligt att grilla eller elda utanför iordningsställda fasta grillplatser i skog och mark. Tänk på att du bär ansvaret om du startar en brand.

Fortsatt hög risk under helgen

Under mötet redogjorde SMHI för de kommande dagarnas väderläge. Förutom en något dämpad risk på fredag kommer resten av veckan att medföra fint väder, höga temperaturer och därmed fortsatt hög brandrisk.

Läs mer på Jämtlands länsstyrelses hemsida:

Olämpligt att grilla och elda utanför iordningsställda fasta grillplatser i skog och mark | Länsstyrelsen Jämtland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.