Protokoll, tillgänglighetsrådet 2023-09-19

Artikeln publicerades 19 september 2023

Anslag för justerat protokoll från tillgänglighetsrådets sammanträde den 19 september 2023

Organ

Tillgänglighetsrådet.

Sammanträdesdatum

2023-09-19.

Paragrafer

§§ 12-15.

Anslaget publiceras

2023-09-19

Anslaget avpubliceras

2023-10-12.

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret.

Protokollet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Överklaga beslut

Här kan du läsa mer om hur du överklagar beslut:

Överklaga beslut