Protokoll, extra Sociala utskottet 2024-02-01

Artikeln publicerades 1 februari 2024

Anslag för justerat protokoll från sociala utskottets sammanträde den 1 februari 2024

Organ

Sociala utskottet.

Sammanträdesdatum

2024-02-01.

Paragrafer

§ 11.

Anslaget publiceras

2024-02-01.

Anslaget avpubliceras

2024-02-26.

Förvaringsplats för protokollet

Kommunontoret.

Överklaga beslut

Här kan du läsa mer om hur du överklagar beslut:

Överklaga beslut