Protokoll Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbunds möte 2023-11-10

Artikeln publicerades 13 november 2023

Anslag för justerat protokoll från Direktionen för Jämtlands gymnasieförbunds sammanträde den 10 november 2023

Organ

Direktionen för Jämtlands gymnasieförbund.

Sammanträdesdatum

2023-11-10.

Paragrafer

§§ 39-45.

Anslaget publiceras

2023-11-13.

Anslaget avpubliceras

2023-12-05.

Förvaringsplats för protokollet

Förbundskansliet i Östersund.

Överklaga beslut

Här kan du läsa mer om hur du överklagar beslut:

Överklaga beslut