Möjlighet till yttrande angående sökt förhandsbesked för kontrollbyggnad i fördelningsstation

Artikeln publicerades 2 oktober 2023

Möjlighet till yttrande angående sökt förhandsbesked för kontrollbyggnad i fördelningsstation

Svenska kraftnät har sökt ett förhandsbesked för kontrollbyggnad i fördelningsstation på fastigheterna Kånkback 1:137, Kånkback 1:330, Kånkback S:9 och Kånkback S:5 och Du som berörd granne/sakägare ges tillfälle att lämna synpunkter på ansökan. Ett eventuellt yttrande ska ha inkommit till Bygg- och miljönämnden i Ragunda kommun senast 2023 -10-24, uteblivet svar betraktas som att Ni tillstyrker förhandsbeskedet.
kontrollbyggnadens area uppgår till 266 kvm.

Handlingar finns tillgängliga på Ragunda kommun, Bygg- och miljöenheten.

Diarienummer 2023.926
Kontakt via Kundcenter 0696- 68 20 00 eller via e-post till bygg.miljo@ragunda.se

Anslaget publiceras 2023-10-03

Förvaringsplats för ärendet: Bygg- och miljöenheten

 

 

Överklaga beslut

Här kan du läsa mer om hur du överklagar beslut:

Överklaga beslut