Kungörelse om samråd för översiktsplan Ragunda 2050

Artikeln publicerades 19 juni 2023

Kungörelse om samråd för översiktsplan Ragunda 2050

Ragunda kommun

Ragunda kommun har tagit fram ett förslag på en ny kommunövergripande översiktsplan. Under perioden 19 juni till 29 september 2023 så är översiktsplanen ute på samråd, vilket innebär att vi vill veta vad ni tycker om vårt förslag.

Förslaget till den nya översiktsplanen finns på kommunens hemsida i digitalt format samt i fysiska versioner i kundcenter i kommunhuset, på kommunens bibliotek i Bispgården, Hammarstrand och Stugun och på Servicepunkt Borgvattnet.

I augusti bjuder vi in till fysiska samrådsmöten i kommunens tre tätorter. Under dessa tillfällen presenterar vi förslaget och det finns möjlighet att ställa frågor till kommunens politiker och tjänstepersoner. Samrådsmöten hålls följande datum och tider:

Bispgården – tisdag 29 augusti kl. 18.00-20.00 på Älggårdsberget

Hammarstrand – onsdag 30 augusti kl. 18.00-20.00 på Hotell Hammarstrand

Stugun – torsdag 31 augusti kl. 18.00-20.00 på Nornan

Utöver dessa tillfällen kommer vi även bjuda in till ett digitalt samrådsmöte tisdag den 5 september. Mer information om detta kommer närmare tillfället.

Synpunkter på översiktsplanen lämnas i den digitala versionen av översiktsplaneförslaget: Samråd översiktsplan - Ragunda kommun Länk till annan webbplats.. Synpunkter kan även lämnas skriftligt via mail till kommun@ragunda.se eller per brev till Ragunda kommun, Box 150, 844 21 Hammarstrand. Sista dag att lämna synpunkter är den 29 september 2023.

Mer information kring översiktsplanering i Ragunda kommun hittar du på Översiktsplan - Framtidens Ragunda kommun - Ragunda kommun Länk till annan webbplats.. Frågor kring översiktsplanen besvaras av samhällsplanerare Maria Stafverfeldt, 0696-68 20 71, maria.stafverfeldt@ragunda.se

Anslaget publiceras

2023-06-19

Anslaget avpubliceras

2023-09-29

Överklaga beslut

Här kan du läsa mer om hur du överklagar beslut:

Överklaga beslut