Justerat protokoll, valnämndens sammanträde 7 februari 2024

Artikeln publicerades 7 februari 2024

Anslag för justerat protokoll från valnämndens sammanträde den 7 februari 2024

Organ

Valnämnden.

Sammanträdesdatum

2024-02-07-

Paragrafer

§§ 1-9.

Anslaget publiceras

2024-02-07.

Anslaget avpubliceras

2024-02-29.

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret.

Protokollet

Valnämnden | MeetingPlus [sv] (formpipe.com) Länk till annan webbplats.

Överklaga beslut

Här kan du läsa mer om hur du överklagar beslut:

Överklaga beslut