Justerat protokoll, Valnämnden 2024-05-14

Artikeln publicerades 14 maj 2024

Anslag för justerat protokoll från Valnämndens sammanträde den 14 maj 2024

Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2024-05-14

Paragrafer

§§20-23

Anslaget publiceras

2024-05-14

Anslaget avpubliceras

2024-06-07

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Protokollet

Valnämnden | MeetingPlus [sv] (formpipe.com) Länk till annan webbplats.

Överklaga beslut

Här kan du läsa mer om hur du överklagar beslut:

Överklaga beslut