Justerat protokoll, sociala utskottet 2024-05-02

Artikeln publicerades 2 maj 2024

Anslag för justerat protokoll från Sociala utskottets sammanträde den 2 maj 2024

Organ

Sociala utskottet.

Sammanträdesdatum

2024-05-02.

Paragrafer

§§ 26-31.

Anslaget publiceras

2024-05-02.

Anslaget avpubliceras

2024-05-24.

Förvaringsplats för protokollet

Komunkontoret.

Överklaga beslut

Här kan du läsa mer om hur du överklagar beslut:

Överklaga beslut