Justerat protokoll, kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-05-07

Artikeln publicerades 7 maj 2024

Anslag för justerat protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 7 maj 2024

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2024-05-07

Paragrafer

§§27-46

Anslaget publiceras

2024-05-07

Anslaget avpubliceras

2024-05-31

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Protokollet

Kommunstyrelsens arbetsutskott | MeetingPlus [sv] (formpipe.com) Länk till annan webbplats.

 

Överklaga beslut

Här kan du läsa mer om hur du överklagar beslut:

Överklaga beslut