Justerat protokoll, kommunstyrelsen, 30 januari 2024

Artikeln publicerades 6 februari 2024

Anslag för justerat protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 30 januari 2024

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2024-01-30

Paragrafer

§§1-24

Anslaget publiceras

2024-02-06

Anslaget avpubliceras

2024-02-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Protokollet

Kommunstyrelsen | MeetingPlus [sv] (formpipe.com) Länk till annan webbplats.

 

Överklaga beslut

Här kan du läsa mer om hur du överklagar beslut:

Överklaga beslut