Justerat protokoll, gemensam nämnd för upphandlingssamverkans sammanträde 29 januari 2024

Artikeln publicerades 5 februari 2024

Anslag för justerat protokoll från gemensam nämnd för upphandlingssamverkans sammanträde den 2024-01-29

Organ

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan.

Sammanträdesdatum

2024-01-29.

Paragrafer

§§ 1-6.

Anslaget publiceras

2024-02-05.

Anslaget avpubliceras

2024-02-27.

Förvaringsplats för protokollet

Östersunds kommunhus.

Protokollet Pdf, 846.9 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Överklaga beslut

Här kan du läsa mer om hur du överklagar beslut:

Överklaga beslut