Justerat protokoll, gemensamma överförmyndarnämndens sammanträde 9 februari 2024

Artikeln publicerades 12 februari 2024

Anslag för justerat protokoll från gemensamma överförmyndarnämndens sammanträde den 9 februari 2024

Organ

Gemensamma överförmyndarnämnden.

Sammanträdesdatum

2024-02-09.

Paragrafer

§§ 1-6

Anslaget publiceras

2024-02-12.

Anslaget avpubliceras

2024-03-04.

Förvaringsplats för protokollet

Östersunds kommunhus.

Överklaga beslut

Här kan du läsa mer om hur du överklagar beslut:

Överklaga beslut