Justerat protokoll, bygg- och miljönämndens sammanträde 2024-02-01

Artikeln publicerades 9 februari 2024

Anslag för justerat protokoll från bygg- och miljönämndens sammanträde den 1 februari 2024

Organ

Bygg- och miljönämnden.

Sammanträdesdatum

2024-02-01.

Paragrafer

§§ 1-12.

Anslaget publiceras

2024-02-09.

Anslaget avpubliceras

2024-03-01.

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret.

Protokollet

Bygg- och miljönämnden | MeetingPlus [sv] (formpipe.com) Länk till annan webbplats.

Överklaga beslut

Här kan du läsa mer om hur du överklagar beslut:

Överklaga beslut