Justerat protokoll, barn- och utbildningsutskottet 2 maj 2024

Artikeln publicerades 2 maj 2024

Anslag för justerat protokoll från barn- och utbildningsutskottets sammanträde den 2 maj 2024

Organ

Barn- och utbildningsutskottet

Sammanträdesdatum

2024-05-02

Paragrafer

§§23-30

Anslaget publiceras

2024-05-02

Anslaget avpubliceras

2024-05-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Protokollet

Barn- och utbildningsutskottet | MeetingPlus [sv] (formpipe.com) Länk till annan webbplats.

Överklaga beslut

Här kan du läsa mer om hur du överklagar beslut:

Överklaga beslut