Artikeln publicerades 22 maj 2023

Anslag för justerat protokoll från Bygg- och miljönämndens extra sammanträde den 2023-05-22

Bygg- och miljönämnden

 

Sammanträdesdatum: 2023-05-22


Paragraf : §30


Anslaget publiceras: 2023-05-22


Anslaget avpubliceras: 2023-06-22


Förvaringsplats för protokollet: Bygg- och miljökontoret


Protokollet


Överklaga beslut

Här kan du läsa mer om hur du överklagar beslut:

Överklaga beslut