Nytt beslut om eldning av trädgårdsavfall

Artikeln publicerades 25 april 2024

Vi har tidigare informerat om en ny lagstiftning i avfallsförordningen som började gälla den 1 januari 2024. Ändringen i lagen påverkade bland annat eldning av trädgårdsavfall.

Den 24 april fattade Bygg- och miljönämnden ett beslut som innebär att det är tillåtet att elda torrt trädgårdsavfall som inte går att kompostera, såsom ris, kvistar och grenar så länge det inte orsakar olägenhet.

Med anledning av Bygg- och miljönämndens beslut behöver man inte längre ansöka om dispens för valborgsmässoeldar.

Mer information om eldning hittar du på sidan Brandskydd och sotning.

Brandskydd och sotning