Feriepraktik sommaren 2024

Artikeln publicerades 19 juni 2024

I år har Ragunda kommun kunnat erbjuda 22 ungdomar feriepraktik under sommaren.

Vi har tyvärr inte kunnat erbjuda alla som sökt en plats och har därför behövt prioritera de som inte har haft feriepraktik tidigare. I år var det ungdomar födda 2007–2008 som var de prioriterade årsgrupperna. Av de inkomna ansökningarna från de prioriterade årsgrupperna var 22 ansökningar från ungdomar som tidigare inte haft feriepraktik och dessa kommer att erbjudas feriepraktikplatser i sommar.

Vi planerar nu för hur vi ska kunna ta emot så många ungdomar som möjligt sommaren 2025.

Har du frågor om feriepraktik kan ni maila till:

lena.bergstrom@ragunda.se