14 45 87 - vägar till egenförsörjning

Projekt "14 45 87 Vägar till egenförsörjning" handlar om att fortsätta utveckla arbetet med att stödja individer utanför arbetslivet.

Trots att vi haft högkonjunktur och stora behov av arbetskraft de senaste åren är det många individer som fortfarande har svårt att få och behålla arbete. I och med Covid -19 har det blivit svårare för den som till exempel varit arbetslös eller sjukskriven länge, som saknar utbildning eller som är ny i Sverige, att komma ut på arbetsmarknaden. Projekt 14 45 87 syftar till att undersöka hur kommunens olika aktörer kan samverka och jobba smartare för att hjälpa individer att nå arbete.

Vad är 14 45 87?

14 45 87 är ett regionalt projekt som delvis finansieras av Europeiska socialfonden (ESF). Projektets namn syftar på länets stora vägar; E14, E45 och riksväg 87. Det finns en lokal projektverksamhet i varje av länets kommuner utom Härjedalen och i Ragunda återfinns denna vid kommunens Arbetsmarknads- och integrationsenhet (AMI). Projektarbetet syftar både till att hjälpa enskilda individer och till att titta på samverkan och organisationsstrukturer för hur vi i kommunen och på myndigheter jobbar tillsammans. Projektet stöttar AMI:s arbete med att göra kartläggningar när en person anvisas till oss från exempelvis socialtjänsten och att ta fram arbetsträningsplatser och praktikplaser i kommunen.

De övergripande målen med projektet är att:

  • Bidra till att personer som idag står långt från arbetsmarknaden kommer i arbete eller på annat sätt ökar sitt deltagande i arbetslivet.
  • Utveckla arbetssätt och metoder för att kommunerna långsiktigt ska kunna stödja dem som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma i arbete.
  • Bidra till minskade utgifter för försörjningsstöd.
  • Bidra till kompetensförsörjningen inom vissa bristyrken, bland annat genom att öka tillgängligheten och främja en normkritisk arbetsträning och matchning, exempelvis genom att prata om att yrkesval inte behöver styras av kön.
  • Ha utvecklat samordnade och kvalitetssäkrade former för att identifiera, stödja och finansiera sådana anpassade anställningar/ affärsmässig arbetsträning.

Kontaktperson

nås enklast via e-post till:ami@ragunda.se

Logotyp för Region Jämtland Härjedalen och Europeiska unionen, europeiska socialfonden.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.