Stöd - och omsorgsförvaltningens arbete mot covid-19

Vaccineringen mot Covid-19 på särskilda boenden har resulterat i färre sjukdomsfall. Det öppnar för att man nu kan åter kan träffa anhöriga.

Det är fortfarande oklart i vilken utsträckning en vaccinerad person kan sprida smittan vidare och hur länge vaccinet ger ett skydd mot covid-19. Därför behöver många åtgärder kvarstå, så att ovaccinerade personer fortsätter att skyddas från smitta.

Rutiner för besök på äldreboenden

 • Dörrarna hålls låsta.
 • Alla besök måste bokas i förväg. Se kontaktuppgifter nedan. Inga ”drop-in” besök.
 • Vi påminner om fortsatt försiktighet. Håll fysisk distans enligt nationella rekommendationer. Säkerställ att du är fri från symtom vid ankomst, även mycket lindriga besvär, som överensstämmer med covid-19.
 • Säkerställ att ingen i ditt hushållet har träffat någon med konstaterad covid-19 eller har träffat någon med covid-19 symtom de senaste 14 dagarna.
 • Alla besökare och den boende ska ha god handhygien samt hosta och nysa i armvecket. Handdesinfektions finns tillgängligt.
 • På helgerna önskar Ragunda kommun att eventuella besökar kommer på eftermiddagen för att underlätta för personalen.

Nipängen, Bispgården

0696-68 12 26 eller
Brun grupp: 076-11 11 768
Gul grupp: 076- 11 11 986
Blå grupp: 072-57 34 516

Nyviksvägen, Hammarstrand

0696-68 20 13 eller 0696-68 20 67 eller
Avdelning A -68 20 51
Avdelning B – 68 20 52
Avdelning C – 68 21 01
Avdelning D – 68 21 02
Avdelning Eken – 68 20 50

Bergegården, Stugun

Avdelningsnummer: 0695-76 10 51

Vid ankomst till boendet

 • Anhöriga ringer på dörren, blir upphämtde av personal som följer med till lägenheten/alternativt utsett besöksrum.
 • Besökare ska skriva sitt namn i loggbok – detta för att underlätta eventuell smittspårning.
 • Besökare får titta igenom en symtomkarta för att uppmärksammas på eventuella egna symtom.
 • Munskydd tillhandahålls och skall bäras under hela besöket.

Vid besöket

 • Viktigt att anhöriga håller sig i sin anhörigs lägenhet/utsett besöksrum
 • Gör korta besök. Vi råder till att besöken varar en halvtimme till en timme.
 • När besöket är slut och anhörig önskar gå hem – tryck då på larmknappen, så kommer personal och följer till utgången.

Vi avråder från

 • Att ta i hand eller kramas. Håll fysisk distans.
 • Att lämna boendet. Vi avråder från att besökare och den boende åker iväg från boendet.

Observera att besöksreglerna och säkerhetsrutinerna kan komma att ändras med kort varsel, bland annat vid lokala utbrott av covid.

Hur hanterar vi misstänkt smitta inom vår verksamhet?

Om vi har en konstaterad smitta eller misstanke om smitta kommer vi hantera det som om det var smitta.

 • Ansvarig sjuksköterska tar kontakt med läkare i region Jämtland-Härjedalens som beslutar om provtagning.
 • Vid misstanke om smitta eller konstaterad smitta agerar vi så att vårdtagare och personal inte riskerar att smittas.
 • Erfoderlig skyddsutrustning används, exempelvis visir, munskydd och skyddskläder i omvårdnadsarbetet.

Om jag vill träffa min anhörig digitalt, hur gör jag då?

Ta kontakt med ansvarig enhetschef på dagtid (kl.8–17) för att boka ett digitalt möte. Innan helgdagar är det viktigt att höra av er i god tid innan.

 • Nipängen, Bispgården 0696-68 12 26
 • Nyviksvägen, Hammarstrand 0696-68 20 13 eller 0696-68 20 67
 • Bergegården, Stugun 0695- 76 10 40

Digitala möten

Vi hjälper vårdtagaren så att ni kan ses digitalt via äldreboendets mobila lösning och appen Jitsi meet eller via vårdtagarens egen dator/mobiltelefon.

Jitsi meet är en tjänst för videosamtal likt Apple Facetime, Google Duo, Microsoft Skype men med fördelen att det inte kräver något konto.

Förberedelser för distansdeltagare med Jitsi Meet:

Be alla som ska delta i mötet att förbereda sina enheter:
Android/iOS : Ladda hem appen Jitsi Meet
Dator: Se till att du har en dator med webbkamera och mikrofon och surfa sedan till https://meet.jit.si/ Länk till annan webbplats.

Tjänsten kan kräva att man installerar webbläsaren Google Chrome om man inte redan har en kompatibel webbläsare. På ev. frågor om du vill tillåta appen/websidan att komma åt webkamera och mikrofon så se till att svara Tillåt.

För att starta videomötet:

Starta appen Jitsi Meet/gå in på webbsidan
Skriv in det mötesrumsnamn du fått när du bokat ditt digitala besök. Klicka på ”Gå med”.
Alla ansluts nu till varandra i ett gemensamt mötesrum.
Mötesrummet och lösenordet behålls så länge någon är ansluten och försvinner sedan automatiskt.

Delar av daglig verksamhet stängda

Vi har fortsatt stängd verksamhet för PRO, Svenska kyrkan och andra föreningar på våra äldreboenden.

Redovisning av bekräftade fall av covid-19

Ragunda kommun informera om bekräftade fall av covid-19 inom stöd- och omsorgsförvaltningen 1 gång i veckan sedan maj 2020.

Nedan finner du redovisning för föregående månad och innevarande månad.

2021-05-05

Vårdtagare

Personal

Särskilda boende där smitta finns just nu

0

0


2021-05-12

Vårdtagare

Personal

Särskilda boende där smitta finns just nu

0

0


2021-05-19

Vårdtagare

Personal

Särskilda boende där smitta finns just nu

0

0


2021-05-26

Vårdtagare

Personal

Särskilda boende där smitta finns just nu

0

0


2021-06-02

Vårdtagare

Personal

Särskilda boende där smitta finns just nu

0

0


2021-06-09

Vårdtagare

Personal

Särskilda boende där smitta finns just nu

0

0


Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad