Information förskola och skola om coronaviruset

Här finns information om coronaviruset covid-19 till dig som är vårdnadshavare. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Förskolan och grundskola

Kommunens förskolor och grundskolor håller öppet som vanligt. Vi följer i övrigt ansvariga myndigheters rekommendationer.

Allmänna råd om vad du bör göra själv

Barn, elever och medarbetare ska stanna hemma även vid milda sjukdomssymtom så som hosta, snorighet och feber. Personen ska stanna hemma så länge man har symtom och två dagar efter tillfrisknande.

Barn som är för unga för att lämna prov ska stanna hemma tills något av följande gäller:

  • De är helt friska sedan minst två dagar.
  • De har kvar lätta symtom som snuva eller hosta men det har gått minst sju dygn sedan de blev sjuka. De mår tydligt bättre och har varit utan feber de två senaste dygnen.

Läs mer på: 1177/Jämtland Härjedalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I fall elev/barn insjuknar på skolan eller kommer till skolan med symtom kommer vi kontakta vårdnadshavare/ förälder så att ni kan hämta hem era barn.

Vad som under pandemin gäller för barn i förskola och grundskola i Jämtlands län beskrivs utförligt på:

På vilka skolor har ni smitta?

Ragunda kommun går inte ut med information om vilka skolor som har spridning av coronaviruset. Om en enhet drabbas av smitta bland personal eller elever informeras de som är berörda – det vill säga de som varit i nära kontakt med den smittade. Detta sker i enlighet med de rutiner som smittskyddsenheten på Region Jämtland Härjedalen har. Det är smittskyddsenheten som ansvarar för smittspårning.

Skärpta rutiner för hämtning och lämning på förskola och fritidshem

Vi har skärpt rutinerna för hämtning och lämning av barn på förskola och fritidshem. Hämtning och lämning kommer att ske utomhus. Du som lämnar respektive hämtar barn ska vara symptomfri. Mer information om hur du skyddar dig och andra finns på Folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Färre besök

Vi undanber oss också alla, inte absolut nödvändiga, föräldrabesök i verksamheten och våra planerade möten kommer att genomföras digitalt.

Ragunda kommun fortsätter att ha regelbundna samverkansmöten med anledning av Covid-19 och om smittspridningen i vår region ökar kan våra rutiner snabbt bli ändrade.

Sjuka barn ska stanna hemma

Sjuka barn ska stanna hemma så att de blir friska och inte smittar någon annan. Det gäller även vid milda symtom som snuva, hosta eller feber. Om ett barn blir sjuk under dagen kontaktar personalen vårdnadshavaren som då får hämta sitt barn.

Rådet att undvika fysisk kontakt gäller även barn

Det skärpta rådet om att undvika fysisk kontakt innebär att vi ska hålla avstånd till andra personer än de vi bor med eller har en nära relation med – det gäller både vuxna och barn. Det innebär att barn inte ska träffa vänner inomhus eller leka hemma hos varandra på fritiden. Att barnen möter varandra och personalen på skoltid är nödvändigt för undervisningen,
och då träffas också samma personer varje dag. Vid lek hemma hos varandra kan barn även bli exponerade för andra, exempelvis vänners syskon eller vårdnadshavare, men det är alltså inte alls lämpligt. Vi måste minska risken för smittspridning – på alla sätt vi kan!

Prata med barnet – förklara och motivera

Det är viktigt att prata med sitt barn om pandemin och varför läget är som det är
just nu.
• Försöka att peppa barnet genom att berätta att det här rådet gäller under en begränsad period.
• Förklara att du förstår om det känns trist att inte få leka hemma hos vänner, men att även barn behöver göra vad de kan för att bidra till att viruset inte sprids vidare nu.

• Försök motivera barnet genom att hitta på annat att göra, och andra sätt att umgås.

Om vissa låter sina barn fortsätta leka hemma hos varandra, så kan andra barn och vårdnadshavare uppleva det som negativ särbehandling av att lämnas utanförgemenskapen.

Hur kan barn umgås på fritiden?

• Det är okej att träffa vänner utomhus, till exempel ta promenader eller ses på en lekplats. Tänk på att ändå hålla ungefär en armlängds avstånd till varandra.
• Du kan idrotta eller göra andra saker i grupp på fritiden. Du kan delta i cuper och åka på läger. Men följ de rutiner som kan ha införts för att minska risken för smitta.

Till personal och vårdnadshavare med barn i förskola eller skola under Covid-19-pandemi

Förskolor och skolor har överlag goda rutiner och erfarenhet av att arbeta med barn, ”smittor” och infektionssäsonger av olika slag så som höstblåsor, vattkoppor, ”magsjuka” m.m. Under Covid-19-situationen har man skapat tydliga rutindokument och stöd för personal för att minska risken för smittspridning i förskola och skola.

Rådande situation med Covid-19 orsakar naturligt oro och osäkerhet, i samhället och även i förskola och skola. Trygghet likväl som en jämlikhet för alla barn kan skapas genom tydlig kommunikation och följsamhet till de riktlinjer som myndigheter med specialistkunskap förmedlar.

Vad gäller?

Vad som under covid-19-pandemin gäller för barn i förskola och grundskola i Jämtlands län beskrivs utförligt på 1177/Region Jämtland Härjedalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolverksamheterna har inte visat sig vara drivande i smittspridningen. Personal som arbetar på förskolor har inte diagnostiserats för covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper. Således väger barns behov av
och möjlighet att vara i förskolan tungt. I förskolans och grundskolans lokaler och för personal gäller under pandemin förstärkta hygienrutiner.

Medicinska resursenheter

Barnhälsovården och BVC är förskolans medicinska resursenhet. Elevhälsan och Skolsköterskan är grundskolans medicinska resursenhet. Om du som barn, förälder eller personal har frågor eller funderingar vänd dig gärna till din BVC, din skolsköterska eller den Hälsocentral som ni tillhör.

Rätten till Förskola

Barn ska få gå i förskolan så mycket de behöver med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier, eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Det innefattar även barn med rätt till 15 timmar förskolevistelse per vecka.

Det är i enlighet med Barnkonventionen viktigt att ta hänsyn till barnets bästa i alla beslut som berör barn.

Gymnasieskola, vuxenutbildning och yrkeshögskola

Våra gymnasieskolor i länet har normal undervisning på skolorna från och med starten av höstterminen. Se respektive skolas hemsida för vad som gäller.

Jämtlands Gymnasieförbund är huvudman för den kommunala gymnasieskolsverksamheten i Östersund, Bräcke, Krokom och Ragunda kommun.

Kommunala gymnasieskolor:

Fristående gymnasieskolor i Östersund:

Resor med Länstrafiken

ltr.se/din-resa/information-corona/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du uppdateringar hur kollektivtrafiken påverkas, det kan handla om nya riktlinjer eller rekommendationer, inställda bussar eller andra uppmaningar som Länstrafiken vill att du som resenär får vetskap om och förhåller dig till.

Information om distansundervisning vid stängning av skolor och förskolor

I dagsläget finns det inget beslut om att grundskolor eller förskolor ska stänga.

Vi följer den nationella och regionala händelseutvecklingen noga och är beredda på att situationen snabbt kan ändras.

Ragunda kommun vill säkerställa en hög kvalité på barns och elevers utbildning även då vi kan komma att ställas inför förändrade förutsättningar för att bedriva undervisning.

Mer information om en eventuell stängning och fjärr- och distansundervisning kommer att komma så fort som möjligt innan stängning.

Kulturskolan

Kulturskolan bedriver tills vidare sin ordinarie verksamhet så långt det är möjligt.

Om stor, akut personalbrist uppstår i kommunens grundskolor så minskar/stänger Kulturskolan ner sin verksamhet och går in som resurspersonal i dessa.

Detta kan då innebära att spellektioner måste ställas in.
Vi ber om överseende med detta och hoppas att ni förstår situationen.

Samverkan

Kommunen samverkar med Region Jämtland Härjedalen och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi vill påminna om att det i förskola och skola råder sekretess och vi kommer därför inte att kommentera enskilda fall. Det är viktigt att alla hjälps åt med att inte röja enskildas identitet eller att sprida obekräftade uppgifter.

Uppdaterad