Coronaviruset, covid-19

Tack för att du håller ut! Här finns samlad information om coronaviruset, covid-19. Ragunda kommun arbetar aktivt för att kommunens verksamheter ska påverkas så lite som möjligt och följer händelseutvecklingen noga. Informationen uppdateras löpande.

ENGLISH: Information abot the coronavirus and covid -19 in other languages.

Flera restriktioner tas bort den 29 september 2021

krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du en sammanställning av de förbud och de råd och rekommendationer som gäller just nu med anledning av pandemin. Du hittar även länkar till fördjupad information.

Krisinformation - sök information här i första hand

På Krisinformation.se hittar du samlad information från ansvariga myndigheter om coronaviruset, smittspridningen och hanteringen av utbrottet.

krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Teckenspråkstolkad och syntolkad information om covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationellt informationsnummer – 113 13

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer. Hit kan du vända dig för att ge och få information om större olyckor och kriser eller om du har generella frågor kring coronaviruset som inte handlar om sjukdomssymptom.

Viktiga telefonnummer

Sjukvårdsrådgivning – 1177

Ring endast om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning. Använd inte detta nummer för allmänna frågor om coronaviruset eller om myndigheternas rekommendationer.

Vid akuta nödsituationer – 112

Ska endast användas vid fara för liv, egendom eller miljö.

UD:s telefon för frågor om resande – +46 840 59 200

Frågor om utlandsresor och råd och stöd till svenskar som befinner sig utomlands.

Röda korsets stödtelefon – 0771 900 800

Om du känner stress och oro kring utbrottet av coronaviruset.

Jourhavande präst hos Svenska kyrkan – 112

Ring numret och be dem koppla dig till jourhavande präst. Går även att nå via Svenska Kyrkans chatt.

BRIS stödtelefon för barn – 116 111

Öppet vardagar 09-12 och 14-21 samt helger 14-21. Finns även chatt.

BRIS vuxentelefon om barn – 077 150 50 50

Stöd och information kring frågor som rör barn. Öppen vardagar 09-12

Kvinnofridslinjens nationella stödtelefon – 020-50 50 50

För dig som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld.

Äldrelinjen – 020 22 22 33

För dig som är över 65 år och behöver någon att prata med. Drivs av organisationen Mind och har öppet vardagar 08-19 och helger 10-16.

Livsmedelsverkets frågor och svar angående spridning av covid-19

Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad gäller för evenemang och möten?

Folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns en sammanställning av vad som gäller för olika evenemang/lokaler.

krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns det mer information om vad som gäller just nu.

Här finns mer information, vilka allmänna åtgärder som bör vidtas och verktyg för riskbedömning: Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar med anledning av covid-19

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten. De har tagit fram rekommendationer som finns på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Övrigt om kommunens verksamheter

Vad gör Ragunda kommun?

 • Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Vi följer naturligtvis också Folkhälsmyndighetens övriga riktlinjer som du hittar på deras webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Vi planerar för att det här kan bli långvarigt och förvaltningarna ser över hur vi hanterar personalförsörjningen om många av oss skulle bli sjuka.
 • Verksamheterna har väl inarbetade rutiner och riktlinjer, bland annat kring hygien inom förskola, skola och äldreomsorg. Dessa fortsätter vi att följa precis som tidigare. Som en extra försiktighetsåtgärd ser kommunen över/ändrar efter rådande omständigheter planer och rutiner gällande smittspridning kontinuerligt och sätter upp skyltar i våra lokaler.
 • Vi deltar i länsgemensamma möten med regionala och nationella aktörer samt i nätverk angående näringslivsfrågor.
 • Vi uppmanar våra anställda att ha digitala möten istället för fysiska och begränsa sitt resande och jobba hemifrån om det är möjligt och i samråd med närmsta chef.
 • Vi har aktiverat funktionen TIB (Tjänsteman i beredskap)
 • Vi har pausat interna projekt för att kunna omfördela personalresurser.

Ändrade öppettider/stängda verksamheter

Familjecentralen och öppna förskolor

Familjecentralen och öppna förskolor planerar för att återöppna verksamheten under hösten 2021.

Skolornas matsalar

Vi har stängt skolornas matsalar för extern uthyrning. Endast skolorna har tillträde dit.

Idrottshallar

Idrottshallar är öppna enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Simhallen i Stugun

Simhallen i Stugun är stängd.

Nornan, Nornans cafeteria och kommunens sammanträdesrum i Nornan

Lokalerna hyrs ut enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aulan Stugun

Vi har stängt aulan i Stugun för extern uthyrning. Endast skolorna har tillträde dit.

Biblioteken

Biblioteken har öppet som vanligt, men vi lånar också ut böcker för avhämtning. Läs mer på Bibliotekens hemsida.

Utökad hemsändning för personer i riskgrupp med anledning av Covid-19

Ragunda kommun har utökat möjligheten till hemsändning av livsmedel med anledning av den pågående pandemin, Covid-19.  Hemsändning gäller nu också personer som ingår i riskgrupper (se folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) och är ej biståndsbedömt.

Vi har under coronapandemin avtal med:

 • ICA Forsen i Bispgården
 • Affär´n i Borgvattnet
 • Coop Hammarstrand
 • ICA Hammarstrand

Kostnaden för hemsändning är 40 SEK och gäller en gång i veckan.

Kontakta Kundcenter på 0696-68 20 00 om du vill ha hemsändning.

Vi har i dagsläget inget avtal med ICA Nära i Stugun, men de har ett eget erbjudande angående hämtning av matkasse och hemkörning. Kontakta dem på 0695-106 95.

Resor med Länstrafiken

ltr.se/din-resa/information-corona Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du uppdateringar hur kollektivtrafiken påverkas, det kan handla om nya riktlinjer eller rekommendationer, inställda bussar eller andra uppmaningar som Länstrafiken vill att du som resenär får vetskap om och förhåller dig till.

Från och med 1 juli gäller inte längre rekomendationen om att använda munskydd i kollektivtrafiken.

Uppdaterad