Integrationsprojekt via Länsstyrelsen

Kommunen har flera olika projekt med extern finansiering via Länsstyrelsen som syftar till en ökad integration mellan olika grupper av kommuninvånare. I projekten samarbetar vi med andra aktörer och myndigheter. Målen i projekten handlar på olika sätt om att människor från olika kulturer ska mötas och att den som behöver extra stöd för att närma sig exempelvis arbete eller studier ska kunna få det.

Med anledning av Corona fick vi möjlighet att förlänga vissa projekt så nu i höst 2020 bedrivs fyra olika projekt:


Två integrationsskapande projekt för nyanlända föräldralediga för att hjälpa dem att knyta kontakter och språkträna tillsammans med andra småbarnsföräldrar. Här bedrivs två projekt, ett vid kommunens arbetsmarknads- och integrationsenhet (AMI) och ett vid Jämtlands gymnasium Bispgården (JGY).


Två projekt som syftar till att stödja nyanlända och före detta nyanlända till studier och arbete. Projekten bedrivs vid AMI och heter En länk i kedjan och Förberedd för jobb.


För mer information om projekten, mejla ami@ragunda.se

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad