Innovation champions

Innovation champions. Drivs av Peak Region Science Park. Målet med projektet är starkare företag i Jämtland genom Innovationsarbete. Sprida resurserna i hela länet. Nyttja resurserna i en gemensam satsning. Resurserna är bland annat Inkubatorn, ALMI, Näringslivskontoren,Region JH samt Samling Näringsliv.

Projektet inryms i Peak Region science Park arbetsområde men via det specifika projektet har innovationsarbetet lyfts fram.

 

Genom innovation kan företag och människor utvecklas. Det finns idéer i vårt län som kan påverka Sverige och världen. Dessa idéer vill vi ge de bästa förutsättningarna för.

Peak Region Science Park finns för dig och din idé!

 

Det finns idag drygt 60 miljöer på olika platser i Sverige där näringsliv, forskning och det offentliga samhället samarbetar för att öka innovationskraften. Dessa miljöer kallas Science Parks eller Inkubatorer. Peak Region Science Park är en av de yngsta. Varje Science Park har i uppdrag att förbättra utvecklingen av innovationer i sin region genom så kallade innovationssystem. Ett innovationssystem kan innehålla flera delar; utbildning, forskning, produktutveckling, affärsrådgivning och finansiering.

 

Syftet med systemet är att förvandla idéer till produkter eller tjänster som går att sälja. En Science Park har ofta flera parallella verksamheter igång, så kallade initiativ. Peak Region Science Parks initiativ är för närvarande Inkubatorn och Peak Innovation.

Peak Region Science Parks uppdrag är – kortfattat – att stärka näringslivet och sysselsättningen genom att:

  • stimulera uppkomsten av nya företag
  • utveckla företag och organisationer som redan är igång
  • få företag, kapital och människor att flytta till Jämtlands län

Har du frågor om projektet? Kontakta Näringslivs- och utvecklingsenheten!

Mail: naringsliv@ragunda.se

Tel. Kundcenter 0696-68 20 00

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad