Hållbart arbetsliv i Ragunda

Ragunda kommun har blivit beviljade ett projekt genom Europeiska socialfonden (ESF) – Hållbart arbetsliv i Ragunda. Projektet är nu igång och kommer pågå under två och ett halvt år framåt.

Projektets syfte

Projektet syftar till att arbeta med befintlig personal i organisationen för att öka trivsel, engagemang och välmående samt för att möjliggöra ett stärkt ledarskap, medarbetarskap och handledarskap.


Under projektets gång kommer vi arbeta både operativt med workshops och utbildningsinsatser samt strukturellt genom att arbeta fram material såsom värdegrund, arbetsbeskrivningar, introduktionsmaterial och medarbetarundersökningar mm.


Vi försöker att skapa förutsättningar för en hälsofrämjande arbetsmiljö där vi både behåller och stärker de medarbetare vi redan har men också möjliggör för fler att komma in på arbetsmarknaden.


Projektledare är Emma Eliasson

emma.eliasson@ragunda.se


EU logotyp Socialfonden.

Uppdaterad