Digital anslagstavla, officiell

Här hittar du Ragunda kommuns officiella digitala anslagstavla. Här finns de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå.

Här anslås de beslut som fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott. Anslaget finns på den digitala anslagstavlan i tre veckor. Här anslås även kallelse till kommunfullmäktige.

Under anslagningstiden, som är tre veckor, har du möjlighet att överklaga ett beslut. Kommunen tar bort anslagen efter att anslagningstiden har gått ut.

Läs mer om hur du överklagar.

Aktuella anslag och kungörelser


 • Protokoll, §177, kommunstyrelsen 19 oktober 2021


  Anslag för justerat protokoll, §177 från kommunstyrelsens sammanträde den 19 oktober 2021
  Läs mer

 • Protokoll. Bygg- och miljönämnden 7 oktober


  Läs mer

 • Täktverksamhet Fisksjölandet 2:1


  Aktförvaring av ansökan enligt miljöbalken
  Läs mer

 • Protokoll, kommunstyrelsens arbetsutskott 5 oktober


  Anslag för justerat protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 5 oktober 2021
  Läs mer

 • Protokoll. Överförmyndarnämnden 7 oktober


  Anslag för justerat protokoll från överförmyndarnämndens möte den 7 oktober 2021
  Läs mer

 • Protokoll, kommunfullmäktige 30 september 2021


  Anslag för justerat protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 september 2021
  Läs mer

 • Kallelse/kungörelse kommunfullmäktige 30 september 2021


  Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde 17:00 den 30 september 2021.

  Läs mer

 • Aktförvaring


  Täktverksamhet Höglunda 2:38
  Läs mer

 • Aktförvaring


  Täktverksamhet Ammer 2:53
  Läs mer

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad