Tillstånd och anmälan

För vissa typer av verksamheter krävs tillstånd eller godkännande från Bygg- och miljönämnden.

Om man ska starta en verksamhet bör man alltid kontrollera med Bygg- och miljökontoret i förväg, för att få reda på vilka krav som gäller. Det ställs t.ex. olika krav på olika typer av verksamheter. Det kan krävas en anmälan, ett godkännande eller ett tillstånd innan lokalen får tas i bruk eller verksamheten får påbörjas.

Kontakta Bygg- och miljökontoret om du ska starta någon av följande verksamheter:

 • Livsmedelslokal (t.ex. restaurang, livsmedelsbutik, café, pizzeria)
 • Försäljning av livsmedel på marknader och liknande.
 • Hygienlokal (solarium, frisersalong, hud- och fotvård, massage, zonterapi, tatuering, piercing, akupunktur)
 • Hotell, pensionat och liknande lokaler (camping)
 • Idrottsanläggning (gym, badanläggning inom- eller utomhus)
 • Undervisningslokal (skolor, förskolor)
 • Vårdlokal (vårdhem, läkarmottagningar)
 • Miljöfarlig verksamhet (fordonstvätt, bensinstation, täkter, krossverk, mekanisk verkstad, tillverkande industri)
 • Kyl- och värmepumpanläggning med mera än 10 kg köldmedia
 • Värmepump som tillvaratar värme från berg, jord eller grund- och ytvatten.
 • Lantbruk (t.ex. cisterner och gödsel)
 • Ny- eller ombyggnad av avloppsanläggning

Om bestämmelserna inte följs

Om anmälan inte görs eller om verksamheten inte har tillstånd kan en miljösanktionsavgift komma att tas ut. Ärendet kan också överlämnas till åklagare för utredning om misstanke om brott.

För ytterligare information kontakta miljökontorets personal>>

Relaterade länkar


Dokument

Uppdaterad