Grovavfall

Avfall som är så stort att det inte får plats i ditt sopkärl räknas som grovavfall. Det kan vara uttjänta möbler, cyklar, badkar och husgeråd.

Behandling

Alla hushåll har möjlighet att lämna sitt grovavfall till den årliga grovsopsinsamlingen eller till en av kommunens två återvinningscentraler, där du sorterar grovavfallet i olika containrar för:

  • Metallskrot
  • Gips (endast Snårarp, Tollarp och Åhus)
  • Wellpapp
  • Impregnerat trä
  • Övrigt trä
  • Brännbart grovavfall
  • Ej brännbart avfall

OBS! Lämnar du möbler, kom ihåg att separera trä från metall om du slänger exempelvis ett bord med ben av metall. Tänk på att ditt grovavfall kan vara fullt funktionsdugligt för andra. Hela och rena möbler, cyklar kan lämnas i våran återbruksbod.

Grovsopsinsamling sker varje år.

Uppdaterad av Jenny Forslind