Skapande Skola

Under läsåret 2019/2020 kommer grundskolorna i Ragunda kommun tillsammans med Kulturskolan att arbeta med olika kulturella uttryck under temat "Gränser" inom ramen för projektet "Skapande Skola".

Ragunda kommuns grundskolor samarbetar med Ragunda Kulturskola där alla kommunens elever kommer i kontakt med deras kulturverksamhet i någon form via tex.
klassorkestrar, musikalproduktioner, luciatåg, skolbio, digitalt musikskapande osv. Kulturskolan medverkar också i olikaprojekt i olika ämnen som bedrivs på de olika skolorna och har en tät kontakt med lärarna i grundskolan.


Tillsammans har vi kommit överens om att arbeta med ett gemensamt tema, "Gränser", inom ramen för Skapande Skola. Inriktningarna i arbetet kommer att vara olika för olika åldersgrupper. Vi har särskilt tittat på Kulturrådets uppmaning till integration av våra nyanlända och har tagit fram ett tema som vi tror uppmärksammar och problematiserar olika delar av ungdomars vardag och förhållningssätt till sig själv, varandra och omvärlden där vi kommer att använda olika kulturella uttryck som verktyg för att jobba med olika frågeställningar som är kopplade mot grundskolans värdegrundsarbete.


I stora drag avser vi att arbeta med följande områden:


1.Gränser F-åk.3

Här kommer vi att jobba med våra egna gränser. Är vår hudfärg en gräns? Är vår kropp en gräns? Kan alla göra det man vill?


2. Gränser åk.4-6

Vi börjar titta på de gränser som samhället har/inte har. Bestämmer kartgränser hur vi är? Olika lagar/olika gränser?


3. Gränser åk.7-9

Att gå över gränser. När är det bra/dåligt att passera gränser? Politiska gränser? Religösa gränser? Symboliska gränser? Gränslös?


Har du frågor om projektet?

Kontaktperson Kulturskolan >>


Uppdaterad