Förskola

Det finns tre områden för förskolor i Ragunda kommun. De är uppdelade utifrån tätorterna i kommunen; Bispgården, Hammarstrand och Stugun. För Stuguns område finns även förskolan i Överammer.

Vision

Ragundas förskolor är möjligheternas förskolor som lyfter barn, personal och vårdnadshavare

Utvecklingsområden

 • Olika förutsättningar på förskolorna (t.ex. antal barn, kompetens, lokaler)
 • Regler för vistelsetider och avgifter, få in vistelsetider via IST

Mål

 • Likvärdig förskola
 • Ökad kvalitetsnivå
 • Öka vårdnadshavares nöjdhet

Metoder i korthet

Likvärdighet: Reflektionstid, SKA-tid, tydligare ledning och struktur

Kvalitet: Kompetenshöjning och barnens lärande bl a genom Läslyftet, Utvecklingsgruppen, SKUA Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt, Före Bornholmsmodellen, Praxisalfabetet, TAKK, Polyglutt

Vårdnadshavares nöjdhet: ragunda.se, IST, vårdnadshavarmöten, vårdnadshavarråd, vårdnadshavarenkäten vt-20

Styrdokument

 • Läroplan för förskolan
 • Skollagen
 • Barnkonventionen
 • Socialtjänstlagen
 • Kommunmål, -policys och riktlinjer

Prioriterade områden

 • Språkutveckling
 • Digitalisering

Kontakta oss

Rektor för Småfolkets förskola i Bispgården samt Järåskolan är Stina Wahlén: 0696-68 20 39, stina.wahlen@ragunda.se

Rektor för Hammarstrands förskolor är Johana Valenzuela: 0696-68 20 18, ledijohana.valenzuelarugama@ragunda.se

Rektor för Stuguns förskolor är Lie Östborg: 0695-76 10 33, lie.ostborg@ragunda.se

Ansökan om förskola, fakturor, ändringar av vistelsetid och inkomstförändringar gör du via IST. Du hittar det på hemsidan under Barn- och utbildning. Där finns en bild en bit ner med text "IST". Klicka på den så kommer du vidare till IST startsida. Där klickar du in på "Förskola/Fritidshem (ansökan, uppsägning, inkomstuppgift, kontaktuppgifter)"

I skoladministrationen har vi Helén Hansson: 0695-76 10 01, helen.hansson@ragunda.se

Ni kan också nå oss via Kundcenter på 0696-68 20 00 och forskolan@ragunda.se

Om oss

Till vänster kan du hitta mer information om vår verksamhet; från avgifter och regler till tips och råd, tider och rutiner. Välkommen till oss!

Uppdaterad